Kostnadseffektivisering i Skaun kommune

Skaun kommune har sett at det er et innsparingspotensial på fyringsutgiftene. Kommunen har derfor startet et program for å spare kostnader sammen med energiøkonomiseringsfirmaet Schneider Electric AS i Trondheim. Gjennom dette programmet har kommunen fått beregnet hvilke besparelser de vil få ved å oppgradere varmeanleggene, ventilasjonsaggregatene i tillegg til bygningsmessige forbedringer. Å fase ut fyring med olje inngår også i prosjektet.

Siden vi har et langt og godt samarbeid med Skaun kommune som kunde siden tidlig på 90-tallet og kjenner varmeanleggene i byggene godt, ble vi anbefalt som underentreprenør til Schneider. 

Vi har tidligere foreslått lignende løsninger, men i en litt mindre skala, og ikke like bredt med så mange fag involvert. Vi ga tilbud og fikk oppdraget med å oppgradere varmeanleggene i 11 kommunale bygg. Arbeidet med å installere varmepumper som jobber mot det vannbårne anlegget startet høsten 2014, og 2 rørleggere jobber seg fra bygning til bygning til arbeidet skal være ferdigstilt i desember 2015. 

Nå er vi i en posisjon hvor vi kan komme med forslag til forbedringer, både på systemet og tekniske oppgraderinger på eksisterende anlegg. Vi har hele tiden jobbet for å være en god rådgiver for Skaun kommune. At vi fikk dette oppdraget er en bekreftelse på at vi har lyktes med det, sier Hans Edgar. Det er ekstra interessant at H Granbo VVS som miljøfyrtårnbedrift får være med på slike oppdrag som har så stor innvirkning på C02-utslippet og dermed bidrar til bedre miljø.

I Rådhuset og aldershjemmet monteres det nå luft til vann varmepumper, én på 106 kW og én på 87,5 kW. Disse er koblet mot returkursen på anlegget for å forvarme vannet inn til el-kjelene som er hovedvarmekilde. Dette gjør at temperaturen på vannet inn til el-kjelen er høyere og at den ikke trenger så mye energi for å heves til ønsket temperatur.

Deler av varmeanlegget er bygget om, slik at det har blitt mer effektivt. Spillvarme fra kjølerommene brukes til å forvarme tappevannet mens det resterende går til ventilasjonsaggregatet. Jobben er omfattende og vi stiller med 12 medarbeidere, hvorav 9 er rørleggere.