Produkter Tjenester Meny
VB Rørlegger i arbeid

Granbo VVS og driftsavtalen med Posten Bring

VB H. Granbo VVS har mer enn 35 års erfaring i bransjen. Som totalentreprenør har vi bred kompetanse på mange felt – noe som kommer godt med i arbeidet for Bring og Posten Norge på Sluppen.

Driftsavtalen omfatter alt av omlegging, vedlikehold og reparasjoner. Det er hele spekteret, fra tette rør til trykkluft, til ødelagte toaletter og servanter, til service på både fjernvarmeanlegget og sprinkleranlegget. Rask responstid uansett tid på døgnet, er en klar fordel for Bring og Posten, som er veldig fornøyde med den inngåtte avtalen.