Produkter Tjenester Meny

Vi utfører graveoppdrag

I tillegg til de tradisjonelle rørleggertjenestene, leverer vi også grave- og traktortjenester. Vi har en dyktig maskinfører med på laget, som har jobbet med oss i flere år. Her er de typiske graveoppdragene vi utfører.

 • Forsikringsoppdrag
  Mange av våre oppdrag på utvendig vann og avløp kommer via forsikringsselskap og skadefirma. Vi har avtale med de fleste forsikringsselskap, og jobber daglig med å bistå med lekkasjesøk, rapporter og utbedringer. Vi er forøvrig Trondheims eneste rørleggerbedrift som er IF Partner!

 • Vannlekkasjer
  Vi utfører lekkasjesøk, oppgraving og utbedring av lekkasjer på utvendige vannledninger.

 • Brudd på avløpsrør
  Det hender at avløp går tett som følge av brudd eller kollaps på avløpsrør. Da er det ingen vei utenom graving for å få det utbedret.

 • Separering av avløp
  Om kommunen pålegger deg det, er du pliktig til å separere overvann fra spillvann. Det lønner seg å gjøre når man har graver i forbindelse med brudd eller lekkasje på vannledningene. Vi bistår med prosjektering opp mot kommunen.

 • Nye anlegg til vann og avløp
  Vi graver og legger frem vann og avløp til nye boliger og tilbygg.

 • Fjerne oljetanker
  Fyring med olje og parafin fases ut, og oljetanker som ikke er i bruk skal fjernes. Vi bistår med både oppgraving, pålagt rensing og godkjent deponi av oljetanken din.  

 • Samarbeidspartnere
  Om oppdraget er for stort eller om vi ikke har kapasitet, har vi flere solide og dyktige samarbeidspartnere som kan bistå deg!

 • Rørlegging
  Vi bistår selvsagt med nødvendig rørleggerarbeid på graveoppdrag. Vi prosjekterer, utfører og måler inn med GPS i henhold til krav fra kommunen.

 • GPS
  Vi har eget topp moderne GPS-utstyr fra Topcon for innmåling av utført arbeid. Dette er noe som kreves av kommunen.

 • Brøyting og strøing
  Vi har en stor kundebase på brøyting og strøing av borettslag, grendelag, industriområder og privatadresser på vinterstid.

 • Feiing/kosting

  For våre kunder feier vi veier, fortau og parkeringsplasser.
  Vi tar selvfølgelig med oss det vi koster opp, vann benyttes for å dempe støvet. 

 • Mindre graveoppdrag
  Har du ett oppdrag som ikke passer til det som står over? Ta kontakt så ser vi på det, vi kan stort sett bistå på alle mindre graveoppdrag.

Har du spørsmål om graving, utvendig vann og avløp eller brøyting, ta kontakt med Erlend eller Jahn Arild!

Erlend Granbo 

Rørleggermester

930 68 712

Jahn Arild Øye

Maskinfører

930 68 706