Produkter Tjenester Meny
Lineguard

Lineguard

Lineguard er godkjent som et tiltak for legionella bekjempelse, med en log 7 reduksjon på Legionella pneumophila. Lineguard-systemet er bygd opp rundt pålitelige ultrafiltreringsmembran-moduler som hver består av milliarder av mikroskopiske porer som vannet passerer. Membranen holder tilbake sedimenter, turbiditet, partikler, mikroplast, parasitter samt bakterier og virus fra vannet. Kun rent vann og viktige mineraler slipper igjennom ultrafiltreringsmodulene og ut til forbruk. UF-100 består av to membraner, systemet kan seriekobles med inntil 5 enheter, totalt 10 membraner.

Perfekt system til legekontor, helsesenter, eldresenter, hotell og eneboliger.

Be om pris

Send oss en forespørsel

Har du noen spørsmål om produktet? Ta gjerne kontakt med oss!

Vil du se flere produkter?

Gå til produktoversikten å se alle kategoriene.

Til alle produktene